Skip to content

edilon)(sedra Dex®-RH Toepassingen

Vlakverlijming

edilon)(sedra Dex®-RH maakt een duurzame verlijming van verschillende materialen mogelijk. Dit spatelbare 3 componenten epoxylijmsysteem is zeer drukvast en kan zelfs verticaal en/of onder vochtige omstandigheden worden aangebracht.

Met een goede reputatie als ‘multi purpose’ lijmsysteem wordt de Dex®-RH in de bouw veel toegepast voor het structureel verlijmen van verschillende materialen zoals:

)( Staal

)( Beton (trottoirbanden, varkensruggen);

)( Vezelversterkte kunststoffen (CFRP);

)( Natuursteen, etc..

)( Verlijmen van lichtarmaturen en tegels in zwembad

)( Verlijmen van koolstofvezelversterkte composiet (CFRP strippen),

)( Toepasbaar bij aanbrengen van lijmwapening

)( Aan te brengen in laagdiktes tot 20 mm

)( Vochtongevoelig

Nederlands 

edilon)(sedra Dex®-WR Toepassingen

Slijtvaste toepassingen

English

edilon)(sedra Dex®-WR Applications

Wear Resist applications

edilon)(sedra Dex®-WR heeft een onovertroffen slijtweerstand. Dit 4 componenten epoxy lijmsysteem kan zelfs in laagdikten tot 50 mm worden aangebracht.

Dat gebeurt vaak onder extreme omstandigheden in de offshore, baggerindustrie en mijnbouw, als opofferingsslijtlaag in pompen of voor het repareren en beschermen van metalen oppervlakken die door slijtage zijn of worden aangetast.

)( opofferingsslijtlaag in baggerschepen

)( Reparatie van zeefinstallatie pijpleidingen en in waaierpompen

edilon)(sedra Dex®-WR is unsurpassed in its wear resistance. This 4 components epoxy adhesive system can be applied vertically in layers of up to 50 mm thick.

This is often done under extreme conditions in the offshore, dredging and mining industries, as a sacrificial wear layer in pumps or for the repair and protection of metal surfaces that have been or are affected by wear and tear.

)( Among other things, as a sacrificial wearing surface for Dredgers

)(  Repair of surfaces that are heavily damaged by wear and tear, such as screening plants, pipelines and impellers for pumps

Back To Top